Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793867353
Email: dangthingockhuong@gmail.com
Mail công vụ: trungtamvhtttt.huyentt@soctrang.gov.vn
Giám đốc: Ngô Hoàng Thanh
Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Nhã
Chức năng Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện về mặt tổ chức nhân sự; trực thuộc phòng Văn hóa và Thông tin huyện về mặt quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước, có nhiệm vụ: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật cùa nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề; tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho những người làm công tác văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Ủy ban nhân dân huyện, phòng Văn hóa và Thông tin và những cơ quan quản lý văn hóa, thông tin theo quy định.


2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793866946
Email: daynghethanhtri@gmail.com
Mail công vụ: trungtamgdnngdtx.huyentt@soctrang.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Việt
Phó Giám đốc: Lai Minh Kiệt
Phó Giám đốc: Trần Kiều Oanh
Chức năng Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên: là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, trực thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện về mặt quản lý Nhà nước về các mặt công tác dạy nghề, xuất khẩu lao động và xúc tiến việc làm, chịu sự chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh về các chương trình giáo dục thường xuyên; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.


3. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.
Số điện thoại: 0793866171
Email: bqldathanhtri@yahoo.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Thông
Phó Giám đốc:Trương Hoàng Dũ
Chức năng Ban quản lý dự án các công trình xây dựng: là đơn vị sự nghiệp có thu (tự cân đối thu, chi), trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng nhà nước, có nhiệm vụ: tiếp nhận và quản lý từ Ban quản lý dự án các công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thành lập; quản lý các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư giao cho Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư và các dự án do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư giao cho các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư; thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với quy mô, tính chất và yêu cầu của dự án và nhiệm vụ quyền hạn của Chủ đầu tư giao. Ngoài ra Ban quản lý dự án có thể thuê tổ chức, cá nhân tư vấn để tham gia quản lý, giám sát khi không có đủ điều kiện, năng lực để tự thực hiện nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận. 

4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793540302
Email: t.thienduong28@yahoo.com
Giám đốc: Lê Hoàng Nam
Phó Giám đốc: Lâm Chí Đạt
Chức năng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có nhiệm vụ: giúp Trưởng phòng tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất; lưu trữ, quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp huyện; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng; xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thếu liên quan đến đất đai; thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

5. Đài Truyền thanh
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793867269
Email: tienchidung@gmail.com
Mail công vụ: daitt.huyentt@soctrang.gov.vn
Trường đài: Nguyễn Việt Trí
Phó Trưởng đài: Ngô Thanh Phúc
Chức năng của Đài Truyền thanh: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; là cơ quan thông tin tuyên truyền của Đảng và chính quyền địa phương, là diễn đàn của quần chúng nhân dân; góp phần triển khai thông tin các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân trong huyện và phục vụ lợi ích chung cho toàn xã hội về các mặt thông tin đại chúng; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

6. Đội quản lý Bến xe Thạnh Trị
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793866309
Đội quản lý Bến xe Thạnh Trị có chức năng quản lý và khai thác kinh doanh cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, thực hiện các dịch vụ vận tải hành khách trong phạm vi bến. 
Tổ chức ký hợp đồng với doanh nghiệp vận tải hành khách để thực hiện việc đón, trả khách tại bến theo quy định của cơ quan quản lý tuyến và thực hiện các hợp đồng dịch vụ phục vụ lái xe, lơ xe, nhân viên phục vụ trên xe và các dịch vụ kỹ thuật khác. Xác nhận vào lệnh vận chuyển hành khách. Bảo đảm trật tự an toàn, vệ sinh cho hành khách và ô tô trong phạm vi bến xe. Chấp hành các quy định về quản lý bến xe và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khác. Giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, mỹ quan và vệ sinh môi trường tại bến xe. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm tại bến xe và được yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm đó gây ra.
Được quyền từ chối phục vụ khi doanh nghiệp vận tải hành khách vi phạm.
Cho thuê quầy bán vé, quầy phục vụ ăn uống, ký hợp đồng nhận ủy thác bán vé với các doanh nghiệp vận tải và mở các đại lý bán vé xe. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí, nhân sự theo quy định và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý.
Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động để thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo dõi kiểm tra và giám sát thực hiện.

 

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257624
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.