Kỳ họp thứ 14

STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
01 63/GM-HĐND   Giấy mời v/v kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND huyện Thạnh Trị  08/6/2020  Xem
02  53/BC-HĐND  Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12, 13 HĐND huyện Thạnh Trị HĐND huyện Thạnh Trị  29/5/2020  Xem
03 54/KH-HĐND   Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị  29/5/2020  Xem
04 72/BC-HĐND  Báo cáo v/v kết quả giám sát năm 2019 của HĐND huyện Thạnh Trị  HĐND huyện Thạnh Trị  18/6/2020  Xem
05  73/BC-HĐND   Báo cáo v/v kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND huyện  HĐND huyện Thạnh Trị  18/6/2020  Xem
06  64/BC-HĐND  Báo cáo v/v kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban KT-XH HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị  08/6/2020  Xem
07 74/BC-HĐND  Báo cáo v/v kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện HĐND huyện Thạnh Trị
19/6/2020  Xem
08  550/CCTHADS  Báo cáo v/v kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2020 và phương án nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020 Chi cục THADS huyện  05/6/2020  Xem
09   189/BC-VKS  Báo cáo v/v công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Khóa XI Viện kiểm sát nhân dân huyện  15/6/2019  Xem
10  37/BC-TA   Báo cáo v/v công tác thụ lý, xét xử các loại án 06 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020  Tòa án Sóc Trăng 10/6/2020  Xem
11  114/TB-MTTQ-BTT  Thông báo v/v kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2020 tại Kỳ họp lần thứ 14 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI  BTT Ủy ban MTTQVN huyện  15/6/2020  Xem
12  154/BC-UBND  Báo cáo v/v tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị  22/6/2020  Xem
 13 155/BC-UBND   Báo cáo v/v tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị  22/6/2020  Xem
 14 156/BC-UBND  Báo cáo v/v công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị  22/6/2020  Xem
15   157/BC-UBND  Báo cáo v/v kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị
 22/6/2020  Xem
16  158/BC-UBND  Báo cáo v/v tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hòa giải cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị  22/6/2020  Xem
17  133/BC-UBND Báo cáo v/v kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị  11/6/2020  Xem
18  134/BC-UBND  Báo cáo v/v tình hình quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị  11/6/2020  Xem
19 135/BC-UBND   Báo cáo v/v tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Thạnh Trị
 11/6/2020  Xem
20  144/BC-UBND  Báo cáo v/v quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2019 UBND huyện Thạnh Trị
 15/6/2020 Xem
           
           
           
           
           


VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 14 HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
01 79/BB-HĐND  Biên bản tóm tắt kỳ họp 14 HĐND huyện Thạnh Trị khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND huyện Thạnh Trị 29/6/2020 Xem
02 08/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021  HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020 Xem
03 09/NQ-HĐND  Nghị quyết về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020  HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
04 10/NQ-HĐND  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2019  HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
05 11/NQ-HĐND  Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2020  HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
06 12/NQ-HĐND  Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 huyện Thạnh Trị (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
07 13/NQ-HĐND  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
08 14/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình Trụ sở UBND xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
09 15/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình Trụ sở UBND xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị
HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020  Xem
10 16/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình Trụ sở UBND xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
11 17/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình Trụ sở UBND xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
12 18/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình Trụ sở UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
13  19/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Thạnh Trị
HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem
14  20/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình xây dựng phòng học Trường Mầm non Hưng Lợi, Phú Lộc, Châu Hưng
HĐND huyện Thạnh Trị  29/6/2020
Xem
15 21/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình xây dựng phòng học Trường THCS Thạnh Trị, Phú Lộc, Thạnh Tân
HĐND huyện Thạnh Trị
29/6/2020
Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257543
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.