Giới thiệu Ban biên tập

    Ban biên tập Cổng TTĐT huyện Thạnh Trị, gồm các thành viên như sau:

   * Trưởng ban: 
    1. Ông Nguyễn Văn Ngàn, Phó Chủ tịch UBND huyện.
    * Phó Trưởng ban Thường trực:
    2. Ông Nguyễn Quốc Thống, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện.
    * Phó Trưởng ban:
    3. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
       * Thành viên:
    4. Ông Lư Xuân Lái, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

    5. Ông Nguyễn Thành Đông, Trưởng phòng Tư pháp huyện.

    6. Bà Phan Thị Ngọc Thảo, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
    7. Ông Trần Công Đoàn, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.

    8. Ông Sơn Danh, Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện.

    9. Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh huyện.
    * Mời các ông có tên sau tham gia thành viên Ban biên tập:
   10. Bà Võ Kim Bằng, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
    11. Ông Phan Văn Dự, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.
    II. Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Biên tập

    * Tổ trưởng: 
    1. Ông Sơn Danh, Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện.
    * Tổ phó:
    2. Bà Phan Thị Ngọc Thảo, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện.
    * Các thành viên:

    3. Bà Lâm Thị Cẩm Tú, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

    4.  Ông Giang Thái Nhân, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

    5. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang, Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện.

    6. Bà Đỗ Kim Dung, Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện

    7. Bà Nguyễn Bích Hạnh, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện.

    8. Ông Tiền Trí Dũng, Phóng viên Đài Truyền thanh huyện.
    9. Ông Phạm Thanh Tuấn, Phóng viên Đài Truyền thanh huyện.
     *
 Ban Biên tập có nhiệm vụ:

    - Xây dựng Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện Thạnh Trị; các quy trình cập nhật, kiểm duyệt, xuất bản thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành.

    - Hàng năm, lập dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và thực hiện chi trả thù lao, nhuận bút theo chế độ tài chính hiện hành.

    - Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị cung cấp dữ liệu, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử (trừ các tài liệu mật); đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

    - Thường trực Ban Biên tập họp định kỳ hàng tháng, Ban Biên tập họp định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (tùy điều kiện cụ thể) đánh giá tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện. 

    - Các thành viên Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng Ban biên tập được phép sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó Trưởng Ban biên tập sử dụng con dấu của Văn Phòng HĐND&UBND huyện để thực hiện nhiệm vụ.

       * Tổ Chuyên viên giúp việc có nhiệm vụ:

    - Tổ trưởng: phụ trách chung mọi hoạt động của Tổ theo chỉ đạo của Ban biên tập. Chỉ đạo, quản lý và phân công nhiệm vụ cho các Tổ viên. Chịu trách nhiệm với Ban biên tập về toàn bộ hoạt động Tổ chuyên viên giúp việc; trực tiếp liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý các sự cố trên Cổng thông tin điện tử huyện. Chủ trì trong công tác quản lý, cấp phát, hủy các tài khoản truy nhập để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Cổng thông tin điện tử huyện.

    - Tổ phó: chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin (dữ liệu, tài liệu) đã được các Biên tập tin gửi về và chuyển cho Tổ trưởng kiểm duyệt, đồng thời cùng với Tổ trưởng cập nhật và đưa tin lên Cổng thông tin điện tử huyện khi bản tin được Ban biên tập phê duyệt. Đôn đốc, nhắc nhở các Biên tập tin thường xuyên viết tin và làm thay công việc khi Tổ trưởng đi vắng. Thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo với Tổ trưởng để xử lý nhanh chóng các sự cố bất thường trên Cổng thông tin điện tử huyện.

    - Các Tổ viên: chịu trách nhiệm thu thập thông tin, kiểm tra nguồn gốc các thông tin chuyển về, biên tập thông tin theo các mảng nội dung được Ban biên tập phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện và kịp thời báo cáo với Tổ trưởng khi phát hiện có hiện tượng bất thường xảy ra. Thường xuyên viết bài theo các nội dung do mình phụ trách. Chịu trách nhiệm đi công tác và viết tin khi có sự phân công điều động của Ban Biên tập.

 

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 466663
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.