DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

257 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lâm Nghiêp
2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Trẻ em
3 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Trẻ em
4 Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
5 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
6 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
7 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
8 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
9 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
10 Trả lại khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
11 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
12 Giao khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
13 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
14 Công nhận khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
15 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Nuôi Con Nuôi
16 Xác minh tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
phòng chống tham nhũng
17 Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
phòng chống tham nhũng
18 Thực hiện việc giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
phòng chống tham nhũng
19 Kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
phòng chống tham nhũng
20 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thư viện
12345678910...
THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 127379
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.