Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2023/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạnh Trị Tải về
01/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 NQ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022 - 2023 Tải về
02/2023/QĐ-UBND 02/02/2023 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Trị Tải về
01/2023/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị Tải về
02/2022/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tải về
01/2022/QĐ-UBND 28/03/2022 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Dân tộc huyện Tải về
05/QĐ-UBND 04/01/2022 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2021 Tải về
12/2021/QĐ-UBND 19/11/2021 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Thạnh Trị Tải về
11/2021/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Thạnh Trị Tải về
10/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạnh Trị Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.