Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạnh Trị Tải về
09/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Trị Tải về
08/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Trị Tải về
07/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Trị Tải về
06/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Thạnh Trị Tải về
05/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạnh Trị Tải về
04/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thạnh Trị Tải về
03/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Trị Tải về
02/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Thạnh Trị Tải về
01/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.