Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2022/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tải về
01/2022/QĐ-UBND 28/03/2022 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Dân tộc huyện Tải về
05/QĐ-UBND 04/01/2022 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2021 Tải về
12/2021/QĐ-UBND 19/11/2021 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Thạnh Trị Tải về
11/2021/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Thạnh Trị Tải về
10/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạnh Trị Tải về
09/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Trị Tải về
08/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Trị Tải về
07/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Trị Tải về
06/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Thạnh Trị Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.