kỳ họp thứ 10

Số văn bản  Trích yếu  Cơ quan ban hành Ngày ký  Tòan văn
66/TB -
TT.HĐND
 Thông báo tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND huyện Thạnh
Trị
 21/5/2019  Xem
 65/BC -
TT.HĐND
 Báo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7, 8, 9 HĐND huyện Thạnh Trị HĐND huyện Thạnh
Trị
 21/5/2019  Xem
 64/KH - HĐND  Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị  khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND huyện Thạnh
Trị
21/5/2019  Xem
 325/TB - VP  Thông báo về việc đăng tải Văn kiện ký họp thứ 10 HĐND huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn
phòng HĐND &
UBND
huyện
28/5/2019  Xem
  47/BC - TA Báo cáo công tác thụ lý, xét xử các loại án 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2019 Tòa
án
nhân
dân
huyện
Thạnh
Trị
04/6/2019  Xem
 219/BC - VKS Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI Viện
sát
nhân
dân
huyện
Thạnh
Trị
05/6/2019  Xem
 631/
CCTHADS
Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm 2019 phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 Chi cục
thi hành
án dân
sự huyện
Thạnh
Trị
05/6/2019  Xem
 03/TB-MTTQ-BTT Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 tại kỳ họp lần thứ 10 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI Ủy ban
MTTQVN
huyện 
08/6/2019  Xem
 374/TB-VP  Thông báo về việc đăng tải Văn kiện kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn phòng
HĐND &
UBND
huyện
Thạnh
Trị
11/6/2019  Xem
 99/BC-UBND  Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND
huyện
Thạnh
Trị
28/5/2019  Xem
 126/BC-UBND  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 UBND
huyện
Thạnh
Trị
14/6/2019  Xem
 125/BC-UBND  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai của công dân 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 UBND
huyện
Thạnh
Trị
14/6/2019  Xem
 123/BC-UBND  Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2019 UBND
huyện
Thạnh Trị
 14/6/2019  Xem
86/BC-HĐND  Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND huyện Thạnh
Trị
 17/6/2019  Xem
88/BC-HĐND  Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện HĐND huyện Thạnh
Trị
 17/6/2019  Xem
 128/BC-UBND  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo này đã được điều chỉnh số liệu y tế) UBND
huyện
Thạnh
Trị
 18/6/2019  Xem
90/BC-HĐND  Báo cáo kết quả giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị HĐND huyện
Thạnh
Trị
 18/6/2019  Xem
 130/BC-UBND  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 UBND 
huyện
Thạnh
Trị
 18/6/2019  Xem
 91/BC-HĐND  Báo cáo kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện HĐND huyện
Thạnh
Trị
 18/6/2019  Xem
132/BC-UBND  Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2018 UBND 
huyện
Thạnh
Trị
 19/6/2019  Xem

 VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Số văn bản  Trích yếu  Cơ quan ban hành Ngày ký  Tòan văn
100/BB - HĐND            Biên bản tóm tắt kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Thạnh Trị khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
15/NQ-HDND   Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
16/NQ-HDND    Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
17/NQ-HDND    Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
18/NQ-HDND    Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
 19/NQ-HDND    Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
 20/NQ-HDND    Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
 21/NQ-HDND    Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
 22/NQ-HDND  Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2019  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem
 23/NQ-HDND  Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2018  HĐND huyện Thạnh Trị  26/6/2019  Xem

 Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI      Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 466638
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.