UBND xã, thị trấn

 
THỊ TRẤN PHÚ LỘC

Tên cơ quan: UBND thị trấn Phú Lộc
Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993866114
Email: trantruchuyen.2012@gmail.com
Mail công vụ: thitranpl.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Ngàn
2. Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Húa
3. Chủ tịch UBND: Phan Minh Quang
4. Phó Chủ tịch UBND: Quách Ngọc Tứ Hải
5. Phó Chủ tịch UBND: Đỗ Thành Đẳng
6. Phó Chủ tịch HĐND: Tô Ngọc Đấu

THỊ TRẤN HƯNG LỢI

Tên cơ quan: UBND thị trấn Hưng Lợi
Địa chỉ: ấp số 8, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993898925
Email: ubndhungloi2010@gmail.com
Mail công vụ:
1. Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND: Hồng Thanh Thoại
2. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND: Phạm Hồng Châu
3. Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBMTTQVN xã: Phạm Văn Khang
4. Phó Chủ tịch UBND: Đặng Phước Vũ

XÃ CHÂU HƯNG

Tên cơ quan: UBND xã Châu Hưng
Địa chỉ: ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993898130
Email: thaoquyen66@gmail.com
Mail công vụ: xach.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Minh Luận
2. Phó Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND: Quách Mộc Quân
3. Phó Bí thư Đảng - CT. UBMTTQVN xã: Nguyễn Thị Hồng Như
4. Phó Chủ tịch UBND: Trầm Thái Tận
 

XÃ VĨNH LỢI

Tên cơ quan: UBND xã Vĩnh Lợi
Địa chỉ: ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993540222
Email: nhienvanphongub@gmail.com
Mail công vụ: xavl.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy:
2. Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Trần Việt Sử
3. Phó Chủ tịch HĐND: Huỳnh Văn Thương
4. Chủ tịch UBND: Lê Văn Sang
5. Phó Chủ tịch UBND: Phan Văn Hiệp


XÃ VĨNH THÀNH
    
Tên cơ quan: UBND xã Vĩnh Thành
Địa chỉ: ấp 20, xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02992216403
Email: vtquyenst@gmail.com
Mail công vụ: xavt.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Huỳnh Văn Tuấn
2. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND: Võ Văn Việt
3. Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBMTTQVN xã: Dương Văn Luận
3. Phó Chủ tịch UBND: Lương Văn Nhất
4. Phó Chủ tịch HĐND: Lê Thanh Tá


XÃ THẠNH TRỊ

Tên cơ quan: UBND xã Thạnh Trị
Địa chỉ: ấp Tà Điếp C1, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993866024
Email: nguyenquanghung909323@gmail.com
Mail công vụ: xatt.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy: Lê Thanh Khởi
2. Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Trường Giang
3. Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thảo
4. Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Chí Linh
5. Phó Chủ tịch UBND: Trần Tấn Nghiệp

XÃ THẠNH TÂN

Tên cơ quan: UBND xã Thạnh Tân
Địa chỉ: ấp B1, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993899021
Email: doanthanhnhung83@gmail.com
Mail công vụ: xathanhtan.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Bùi Thanh Duẫn
2. Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBMTTQVN xã: Đoàn Thanh Những
3. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND: Trần Thị Kim Nương
4. Phó Chủ tịch UBND: Phan Ngọc Hồ
5. Phó Chủ tịch HĐND: Cao Sà Tha


XÃ TUÂN TỨC

Tên cơ quan: UBND xã Tuân Tức
Địa chỉ: ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02992217036
Email: thiatuantuc@gmail.com
Mail công vụ: xatuantuc.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Phạm Trường Giang
2. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND: Thạch Tâm
3. Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBMTTQVN xã: Sơn Dỏi
4. Phó Chủ tịch UBND: Đồng Vũ Nam
5. Phó Chủ tịch UBND: Lý Chành Thi
6. Phó Chủ tịch HĐND: Huỳnh Thị Cẩm Tú


XÃ LÂM TÂN

Tên cơ quan: UBND xã Lâm Tân
Địa chỉ: ấp Kiết Nhất B, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993504407
Email: huynhvangioiub@gmail.com
Mail công vụ: xalt.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Thành Đông
2. Chủ tịch UBND: Liêu Sơn Nhì
3. Phó Chủ tịch UBND: Trần Quốc Giới
4. Phó Chủ tịch UBND: Thái Thái Ngọc


XÃ LÂM KIẾT

Tên cơ quan: UBND xã Lâm Kiết
Địa chỉ: ấp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị
Điện thoại: 02993853951
Email: ubndxalamkiet@gmail.com
Mail công vụ: xalk.huyentt@soctrang.gov.vn
1. Bí thư Đảng ủy: Khưu Tiến Dũng
2. Phó Bí thư Đảng ủy: Kiều Thanh Trung
3. Chủ tịch UBND: Trần Thanh Mỹ
4. Phó Chủ tịch HĐND: Phan Trường Giang
5. Phó Chủ tịch UBND: Lý Văn Thông

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 127542
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.