Kỳ họp thứ 12

STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
01 92/TB-MTTQ-BTT Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 tại kỳ họp lần thứ 12 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI Ủy ban MTTQVN huyện 20/11/2019  Xem
02 95/BC-TA Báo cáo công tác thụ lý, xét xử các loại án năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 Tòa án nhân dân huyện 20/11/2019  Xem
03 415/BC-VKS Báo cáo của Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị tại kỳ họp thứ 12 - HĐND khóa XI, nhiềm kỳ 2016-2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện 20/11/2019  Xem
04 1117/CCTHADS Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 Chi cục THADS huyện 08/11/2019  Xem
05 190/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân huyện 02/12/2019  Xem
06 252/BC-UBND Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện 28/11/2019  Xem
 07  253/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai của công dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện 28/11/2019  Xem
 08  191/BC-HĐND  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hội đồng nhân dân huyện 04/12/2019  Xem
 09   193/BC-HĐND  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hội đồng nhân dân huyện 04/12/2019  Xem 
10  168/BC-TT.HĐND Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân huyện 18/11/2019  Xem
11 263/BC-UBND  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện 05/12/2019  Xem
12 270/BC-UBND  Báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện 06/12/2019  Xem


VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1 32/NQ-HĐND Nghị quyết v/v tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2019 Xem
2 33/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2019 Xem 
3 34/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2019 Xem 
4 35/NQ-HĐND   Nghị quyết v/v bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) trên địa bàn huyện Thạnh Trị Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2019 Xem 
 5 36/NQ-HĐND   Nghị quyết v/v kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, huyện Thạnh Trị Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2019 Xem 
 6 200/BB-HĐND  Biên bản tóm tắt kỳ họp thứ 12 HĐND huyên Thạnh Trị khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2019 Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257643
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.