Văn kiện chính thức kỳ họp 16

VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 16 HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
01 28/NQ-HĐND  Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, huyện Thạnh Trị (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) HĐND huyện Thạnh Trị 05/10/2020 Xem
02 29/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020 Xem
03 30/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hàng rào, láng sân Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
04 31/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư Danh mục công trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện Thạnh Trị theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
05 32/NQ-HĐND  Nghị quyết về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
06 33/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng rãnh thoát nước, vỉa hè đường Trần Văn Bảy, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
07 34/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ cống sau nhà ông Thống, ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
08 35/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cầu Bào Lớn (giáp ranh huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
09 36/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ ông Cuội nối tiếp (ấp Thạnh Điền), thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020  Xem
10 37/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ Rạch Chóc, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
11 38/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ từ nhà Út Nghĩa đến nhà ông Bảy Cười, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
12 39/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hội trường UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
13 40/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cầu trụ sở ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị
05/10/2020
Xem
14 41/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà SHCĐ ấp Kinh Ngay 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020
Xem
15 42/NQ-HĐND   Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ từ nhà Liêu Sơn đến nhà Thạch Thị Xoàn, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
16  43/NQ-HĐND   Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ từ cống Kiết Lợi số 10 đến giáp Lâm Tân, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020  Xem
17  44/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ từ cống Kiết Lợi số 09 đến cống Kiết Lợi số 10, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020  Xem
18  45/NQ-HĐND   Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ Tân Lộc - Kiết Nhất B (nhà ông Khuê), xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
19  46/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án SLMB Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
20  47/NQ-HĐND   Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hàng rào Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
 21 48/NQ-HĐND   Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ UBND huyện, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
22 49/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án SLMB khu hành chính UBND huyện, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
23  50/NQ-HĐND   Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ ông Đàn - ông Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
24 51/NQ-HĐND   Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án SLMB Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
25 52//NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lộ 14/9 (bên sông), xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem
26  53/NQ-HĐND  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Thạnh Trị  05/10/2020 Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257629
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.