Kỳ họp thứ 2

STT

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Tòan văn

01   Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 02 Chuyên đề về đầu tư công       Xem
02 251/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện XDCB 10 tháng đầu năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư các nguồn vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.  UBND huyện  20/10/2021  Xem
03 149/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp thứ 02 (Chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026  HĐND huyện  05/11/2021  Xem
04 2041/TTr-UBND  Tờ trình về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.  UBND huyện  30/10/2021  Xem
05 2042/TTr-UBND Tờ trình Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
 UBND huyện  30/10/2021  Xem
06 2043/TTr-UBND Tờ trình về việc giao cho UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý.  UBND huyện  30/10/2021  Xem
    NGHỊ QUYẾT      
 01 38/NQ-HĐND  Nghị quyết về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  HĐND huyện  08/11/2021  Xem
 02 39/NQ-HĐND  Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách huyện quản lý  HĐND huyện  08/11/2021  Xem
 03 40/NQ-HĐND  Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý  HĐND huyện  08/11/2021  Xem
04    Biên bản kỳ họp thứ 2 (Chuyên đề) HĐND huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND huyện    Xem 

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257436
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.