Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
        Đảng bộ huyện vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Thạnh Trị lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh ủy; Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH trung ương Đảng – phó bí thư thường trực tỉnh ủy; Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh Sóc Trăng. Về Đảng bộ huyện Thạnh Trị có đồng chí Nguyễn Hoàng Lộc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; đồng chí Phan Văn Sáu – Phó bí thư thường  trực Huyện ủy; đồng chí Trương Vũ Phương – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí nguyên Bí thư – Phó bí thư - Ủy viên Ban thường vụ, BCH qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Có 250 đại biểu được triệu tập. 
  Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ huyện Thạnh Trị đã cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, xác định những lĩnh vực trọng tâm và có các giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của từng năm và cả nhiệm kỳ. Đảng bộ huyện Thạnh Trị tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực và huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi, huyện vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: thiên tai, dịch bệnh, giá cả và đầu ra sản phẩm bấp bênh. Nhưng nhờ sự đoàn kết giữa đảng bộ và nhân dân. Huyện nhà đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành 20/22 chỉ tiêu của Nghị quyết và đạt nhiều thành tựu  trên các lĩnh vực. 
Trên lĩnh vục kinh tế trong nhiệm kỳ đã có bước pát triển tích cực. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%, tổng sản  phẩm bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng, tăng 58,8% so nhiệm kỳ trước. Việc thực hiện Nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM được tập trung thực hiện có hiệu quả. Góp phần cho giá trị sản xuất nông nghiệp, lập nghiệp, thủy sản năm 2020 đạt hơn 3.248 tỷ đồng, tăng trên 850 triệu đồng so cùng kỳ, đạt 129,15% chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 150 triệu đồng, tăng bình quân 4,46% trong giai đoạn 2016-2020, đạt 100% chỉ tiêu. Kết quả quy hoạch vùng sản xuất được đảm bảo. Hiện huyện cũng đã có 2 sản phẩm OCOP là Khô Trâu Sáu Sành và Gạo Tài nguyên Thạnh Trị. Các loại hình kinh tế hợp tác phát triển rộng khắp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhân dân cũng chung tay đóng góp xây dựng hơn 516 tỷ đồng, chiếm 32% tổng nguồn lực đầu tư. Đến nay trên địa bàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến trong tháng 9 sẽ tổ chức công nhận xã Lâm Kiết đạt chuẩn Nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 16 tiêu chí trở lên. 
Các mặt văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Các thiết chế văn hóa được đầu tư khan trang. Toàn huyện có hơn 96% hộ dân được công nhận gia đình văn hóa. Về giáo dục, trong nhiệm kỳ cũng đầu tư xây dựng 06 trường mầm non, 04 trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở. Cùng với các hạn mục công trình phụ, tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng.  Hiện toàn huyện có 36/42 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 85,71% tổng số trường, vượt 5,71% so chỉ tiêu Nghị quyết. 10 xã thị trấn đều đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được phát huy tốt. Huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 779 căn nhà cho gia đình chính sách, tổng kinh phí 26,5 tỷ đồng. Dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 70%; Trong nhiệm kỳ đã giải quyết việc làm hơn 15.200 lao động. Hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng 626 căn nhà cho hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 18,88% đầu nhiệm kỳ, giảm xuống còn 3,69% đến năm 2020, bình quân mỗi  năm hộ nghèo giảm 3,022%.
Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững và ổn định. Các mô hình phòng chống tội phạm từng bước phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Hàng năm, 100% đảng viên được học tập các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 816 đảng viên mới, đạt 108% chỉ tiêu nghị quyết. Nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ hiện có 3.420 đảng viên.  

 

   Đại hội đã thông qua tờ trình yêu cầu cấp ủy khóa mới, tiêu chuẩn số lượng đại biểu được bầu vào BCH. Theo đó, đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 44 đồng chí ứng cử. Qua đó bầu chọn 38 đồng chí vào BCH đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến hành ghi phiếu lấy ý kiến giới thiệu chức danh Bí thư cấp ủy khóa mới. 
Tại phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành khóa mới tiến hành bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí; bầu Bí thư, các phó bí thư huyện ủy, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Đồng chí  Trương Vũ Phương - phó bí thư Huyện ủy – chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2015 -2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Văn Sáu và đồng chí Sơn Sương được bầu giữ chức Phó bí thư huyện ủy; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 22 đồng chí. Trong đó, có 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
Đại hội tiến hành tặng hoa cho 19 đồng chí không tái cử. BCH và các đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt, hạ quyết tâm, thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 20 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 đột phá trên cả các lĩnh vực Kinh tế, VH-XH; quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
Với Phương châm: “ Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương, đổi mới”. Sau 3 ngày làm việc tập trung dân chủ, đoàn kết. Đại hội đại biểu huyện Thạnh Trị lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hứa hẹn với những đồng chí tiêu biểu, có đức, có tài được bầu vào cấp ủy khóa mới sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình để hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ đại hội đặt ra. Đáp ứng được sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà. 

Trí Dũng - Đài Truyền thanh huyện.
THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 127512
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.