Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
       Sáng ngày 23/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 04 NQ/HU về đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Sơn Sương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có đồng chí Lê Thanh Chúc - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Thành phần đại biểu tham dự có thường trực HĐND huyện, thường trực UBND huyện, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ thực hiện Nghị quyết 04 NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện.

        Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 NQ/HU trên địa bàn huyện bước đầu mang lại một số kết quả nhất định; nhận thức của cán bộ công chức về chính quyền điện tử tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân theo dõi, giám sát. Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có thêm nhiều cơ hội thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. 

       Trang thiết bị, phương tiện làm việc của bộ phận một cửa đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc cũng được đảm bảo; thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan được thiện hiện cơ chế liên thông, đạt 100%; mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 82,4%; tỷ lệ văn bản đi/đến trên môi trường mạng đạt trên 90%. Sử dụng có hiệu quả các tính năng của phần mềm như: ký số trực tuyến, tiếp nhận xử lý văn bản đến, tạo lập, phát hành văn bản đi, gửi nhận văn bản liên thông với các cơ quan trong và ngoài huyện,… việc tra cứu, khai thác văn bản được thuận lợi, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý công việc hàng ngày của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện; chỉ số CCHC cấp huyện được tỉnh đánh giá, xếp loại khá, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: trình độ, khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin tại một số đơn vị, công chức trên địa bàn còn hạn chế; Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của huyện được đánh giá mức khá của tỉnh (hạng 7 năm 2020 và 2021), tỷ lệ đạt có 78% được xem là thấp so các huyện khác trong tỉnh; tỷ lệ hài lòng của cá nhân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 82%. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị không có hồ sơ phát sinh; chưa kịp thời đánh giá hiệu quả giải pháp, sáng kiến đã triển khai trong thời gian qua, chưa nghiên cứu tìm ra những sáng kiến mới để nhân rộng, tạo hiệu ứng trong nhân dân về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

Phát biểu kết luận hội nghị: đồng chí Lê Thanh Chúc - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: “Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp của Nghị quyết đã đề ra, sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của huyện đến năm 2025. Tăng cường vai trò, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nhất là trong tổ chức thực hiện việc sơ kết, tổng kết việc các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác cải cách hành chính. Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính; việc thực thi công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị, nhất là tác phong, thái độ ứng xử của công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm trình độ, năng lực, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Thực hiện nghiêm việc nhập hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử của huyện và cấp xã, phải đảm bảo 100% hồ sơ của đơn vị tiếp nhận xử lý và đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo số lượng hồ sơ phát sinh thực tế. Đáp ứng có hiệu quả tình hình thực tế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hiện nay.

Đài Truyền thanh huyện
THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 399415
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.