Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HU và Nghị quyết 05/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện
   Chiều ngày 22/11/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HU và Nghị quyết 05/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với báo cáo chuyên đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Sơn Sương - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Lê Thanh Chúc - Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Huyện ủy và Bí thư các Đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thành viên tổ  giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.  

   Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết 05/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025 gắn với báo cáo chuyên đề "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị". Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng; trong 2 năm, đã đưa 85 đồng chí tham gia đào tạo, bồi dưỡng các lớp về chuyên môn, chính trị (trong đó: 09 đồng chí học lớp cao cấp, 76 đồng chí học lớp Trung cấp Chính trị, 07 đồng chí đào tạo Thạc sĩ) và nhiều lượt cán bộ, công chức được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn. Đã điều động 26 đồng chí, luân chuyển 04 đồng chí, bổ nhiệm mới 08 đồng chí. 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch. Đã kết nạp được 287/400 đảng viên - đạt 71,7%, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 3.820 đảng viên. Hàng năm, tổ chức cơ sở đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên đạt tỷ lệ cao. 
   Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa, không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận, năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng thực thi công vụ; nhất là cán bộ, công chức có trình độ sau đại học tăng từ 0,7% năm 2020 lên 2% năm 2022; 100% cán bộ đương nhiệm, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện đạt trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chức danh hoặc vị trí việc làm đạt 100%.
   Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đạt chỉ tiêu Nghị quyết 02/NQ-HU và Nghị quyết 05/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện gắn với chuyên đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Sơn Sương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: “Các cấp ủy đảng trong huyện cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nghiêm túc trong công tác tự phê bình và phê bình; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhằm chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Từng bước xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh”. 

Đài Truyền thanh huyện
THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 399448
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.