kỳ họp thứ 6

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Tòan văn

139/BC-UBND

Điều chỉnh số liệu Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện

UBND huyện Thạnh Trị

25/06/2018

Xem

Gợi ý thảo luận

Nội dung gợi ý thảo luận kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị

HĐND huyện Thạnh Trị

22/06/2018

Xem

68/BC-HĐND

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện

HĐND huyện Thạnh Trị

20/06/2018

Xem

135/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND huyện Thạnh Trị

19/06/2018

Xem

67/BC-HĐND

Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của HĐND huyện Thạnh Trị

HĐND huyện Thạnh Trị

19/06/2018

Xem

66/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

HĐND huyện Thạnh Trị

19/06/2018

Xem

61/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND huyện Thạnh Trị

14/06/2018

Xem

131/BC-UBND

Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017, huyện Thạnh Trị

UBND huyện Thạnh Trị

13/06/2018

Xem

41/BC-TA

Báo cáo công tác thụ lý, xét xử các loại án 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018

Toàn án nhân dân huyện Thạnh Trị

08/06/2018

Xem

125/BC-UBND

Báo cáo công tác, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

UBND huyện Thạnh Trị

11/06/2018

Xem

129/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND huyện Thạnh Trị

12/06/2018

Xem

311/TB-MTTQ-BTT

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 tại kỳ họp lần thứ 6 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI

Ủy ban MTTQVN huyện Thạnh Trị

08/06/2018

Xem

233/BC-CCTHADS

Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 08 tháng đầu năm 2018 phương hướng nhiệm vụ công tác công tác 04 tháng cuối năm 2018

Chi cục THADS huyện Thạnh Trị

24/05/2018

Xem

175/BC-VKS

Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Khóa XI

Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị

06/06/2018

Xem

117/BC-UBND

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

UBND huyện Thạnh Trị

07/06/2018

Xem

116/BC-UBND

Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

UBND huyện Thạnh Trị

07/06/2018

Xem

109/BC-UBND

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Thạnh Trị

UBND huyện Thạnh Trị

30/05/2018

Xem

50/KH-HĐND

Tổ chức kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND huyện Thạnh Trị

23/05/2018

Xem

THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 399457
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.