Hỗ trợ tiền cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.
   Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ  về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 3/6/2020 tất cả các xã, thị trấn trong huyện Thạnh Trị tiến hành hỗ trợ tiền cho hộ dân bị ảnh hường bởi dịch Covid – 19.

Qua số liệu thống kê, rà soát, huyện Thạnh Trị có 679 người có công, 2.660 đối tượng xã hội, hơn 5.600 hộ nghèo và trên 9.200 hộ cận nghèo được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ trên 16 tỷ đồng. Định mức hỗ trợ cho người có công và đối tượng BTXH là 1 triệu 500 ngàn đồng/người/3 tháng. Đối tượng là hộ nghèo, hộ cần nghèo định mức hỗ trợ là 750 ngàn đồng/người/3 tháng (Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020).
Với số tiền hộ trợ lần này, sẽ giúp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 có được nguồn kinh phí để trang trãi cuộc sống hàng ngày, tái sản xuất, kinh doanh. Từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đài Truyền thanh huyện
THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257570
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.