Triển khai Nghị quyết cho Đảng viên các chi đảng bộ ngành trực thuộc Huyện ủy
Sáng ngày 18/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả Đảng viên ở các chi, đảng bộ ngành huyện tham gia học tập Nghị quyết.

 Tại hội nghị, báo cáo viên thông tin kết quả của Đại hội đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; nêu rõ 23 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; trong đó, có 11 chỉ tiêu về kinh tế, 08 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và 04 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Trên cơ sở dự báo tình hình trong 05 năm tới, 06 nhóm giải pháp, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá trong thực hiện Nghị quyết. Cùng với các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

 

   Ngoài các nội dung của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, các đại biểu được nghe thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong  đó, tập trung 04 Nghị quyết chuyên đề là: Nghị quyết đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết về phát triển  nguồn nhân lực 2020-2025.
Trên cơ sở được học tập quán triệt Nghị quyết, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết. 
Sau khi triển khai xong cho các đảng viên của các chi đảng bộ ngành huyện, các Đảng ủy xã, thị trấn cũng sẽ tiến hành triển khai nghị quyết của tỉnh, huyện và Nghị quyết ở cấp mình cho toàn bộ đảng viên. Góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đài Truyền thanh huyện
THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 257576
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.