• Vĩnh Lợi Thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân (Tin CCHC tháng 8)

  Vĩnh Lợi  Thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân

 • Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Phú Lộc (Tin CCHC tháng 7/2022)

           Thực hiện Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, đặc biệt là về công tác Cải cách Thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, trong 6 tháng đầu năm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của thị trấn Phú Lộc đã  tiếp nhận 11.728 hồ sơ các loại, qua đó đã giải quyết được 11.728 hồ sơ đạt 100%, tất cả đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn theo quy định; trong đó: lĩnh vực đất đai 04 hồ sơ,  lĩnh vực chứng thực 10.339 hồ sơ, lĩnh vực Hộ tịch 1.290 hồ sơ ; liên thông TTHC 94 hồ sơ. 

 • Xã Lâm Kiết nâng cao công tác cải cách hành chính (tin CCHC Tháng 6)

     Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã Lâm Kiết được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động CCHC cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở. Cán bộ, công chức của xã từng bước được nâng cao trình độ, năng lực công tác, được bố trí đúng theo vị trí việc làm, trình độ chuyên môn được chuẩn hóa đảm bảo vừa có đủ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, vừa có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong điều kiện, tình hình mới.

 • Thị trấn Hưng Lợi đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (tin bài CCHC tháng 5/2022)

     Trong những năm qua thị trấn Hưng Lợi đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 • Thị trấn Phú Lộc, thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính những tháng đầu năm (Tin tháng 4/2022)

  Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính Nhà nước. Hằng năm UBND huyện Thạnh Trị đều tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát TTHC đảm bảo cho việc ban hành và duy trì các TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch và thực hiện nghiêm túc các quy định về TTHC, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ở các cấp chính quyền. Theo đó, những tháng đầu năm 2022, công tác CCHC nói chung và Kiểm soát TTHC nói riêng của thị trấn Phú Lộc cũng đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận. 

 • Quý I, công tác Cải cách hành chính thị trấn Phú Lộc đạt nhiều kết quả.

     Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm hàng đầu của đơn vị, với mục tiêu: “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính”; theo đó, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng và ban hành các kế hoạch về công tác CCHC như: Kế hoạch thực hiện Công tác cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn năm 2022, Kế hoạch về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn Phú Lộc năm 2022, đặc biệt là Kế hoạch Cải cách hành chính thị trấn Phú Lộc giai đoạn 2021-2030. Từ đó, các ngành, đơn vị trực thuộc luôn bám sát các Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về CCHC đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

 • Thị trấn Phú Lộc thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC cho người dân (Tin CCHC tháng 3/2022)

     Thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết TTHC cho người dân, trong quý I, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của thị trấn Phú Lộc đã  tiếp nhận 6.439 hồ sơ các loại, qua đó đã giải quyết được 6.439 hồ sơ đạt 100%, điều đáng chú ý là tất cả đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn theo quy định. Trong đó, Lĩnh vực đất đai 01 hồ sơ,  Lĩnh vực chứng thực  5.622 hồ sơ, Lĩnh vực Hộ tịch   754 hồ sơ ; Liên thông TTHC 62 hồ sơ. 

 • Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch của UBND huyện về công tác CCHC năm 2022 (CCHC tháng 2-2022 )

  Thực hiện kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện CCHC năm 2022, ngay đầu năm UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn huyện. 

 • Huyện đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC góp phần thực hiện tốt CCHC năm 2022 (Tin tháng 01/2022)

      Để góp phần ngày càng thực hiện tốt công tác CCHC, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện nhằm đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

 • Kế hoạch cải cách hành chính (Tháng 01/2022)

 • Công tác cải cách hành chính Huyện nhà 1 năm nhìn lại (CCHC tháng 12/2021 )

 • Xã Vĩnh Thành đạt nhiều hiệu quả trong công tác Cải cách hành chính (Tin CCHC tháng 11/2021)

  Để triển khai thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính (CCHC) nói chung và hoạt động của Bộ phận một cửa nói riêng, ngay từ đầu năm UBND xã Vĩnh Thành đã xây dựng, ban hành  nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC năm 2021 như: kế hoạch về thực hiện CCHC, tuyên truyền CCHC, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch về tăng cường thực hiện các mô hình CCHC gắn với xây dựng văn hóa công sở và tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến trên địa bàn xã năm 2021; kế hoạch  về đẩy mạnh CCHC, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025,…trên cơ sở đó đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để thực hiện. 

 • Bộ Y Tế Cắt giảm, đơn giản hoá 167 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế - bước đột phá đi đầu (Tin tháng 10/2021)

     Trước tình hình dịch bện Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 4/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế bao gồm 153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh. 

 • UBND thị trấn Hưng Lợi tăng cường giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân mùa dịch bệnh (Tin tháng 9/2021)

      Trong những ngày qua do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn gặp khá khó khăn nhưng thị trấn Hưng Lợi vẫn luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để giải quyết cho người dân. Quy trình xử lý, giải quyết được thực hiện nhịp nhàng, minh bạch, cắt giảm quy trình xử lý hồ sơ. Đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với từng phần việc của mình để đảm bảo vừa phòng, chống dịch và giải quyết công việc hiệu quả.  

 • Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính (Tin CCHC tháng 8/2021)

     Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Tuy nhiên, nhờ huyện vận dụng có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, nên công tác thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính cấp huyện và xã, thị trấn tiếp tục được củng cố, giữ vững và có chuyển biến tích cực, công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực từng ngành đảm trách được phối hợp đồng bộ và giải quyết kịp thời. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính có sự chủ động phối hợp liên thông chặt chẽ giữa các ngành huyện đảm bảo quy trình về thời gian theo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

 • Thị trấn Phú Lộc Thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân (Tin bài Tháng 07/2021)

  Thưa quý vị và các bạn. Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng của việc triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC). Nếu địa phương, đơn vị nào triển khai tốt việc kiểm soát TTHC sẽ loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo không cần thiết, góp phần tạo bước chuyển biến cho công tác CCHC. 

 • Ứng dụng VssID góp phần tích cực trong công tác Cải cách hành chính (tin tháng 6/2021)

   Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BHXH H tỉnh Sóc Trăng, trong những ngày qua, BHXH huyện đã tích cực chỉ đạo các tổ nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên thiết bị thông minh.Việc làm này bước đầu đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Bởi trước đây, mỗi khi cần nắm bắt một thông tin gì về quá trình đóng nộp BHXH, hay nếu không may bị mất thẻ khám chữa bệnh BHYT,  thì người tham gia đều phải tìm đến cơ quan BHXH huyện để nhờ xử lý.

 • Phát huy hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc VP HĐND và UBND huyện. (Tin cải cách hành chính tháng 5/2021)

     Hiện nay, trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện được chuyển sang khu hành chính phía sau UBND huyện với cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị khá hoàn thiện, phòng thoáng mát, sạch đẹp, các thủ tục được niêm yết công khai để để người dân tra cứu, tìm hiểu. Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng, hệ thống camera quan sát các bộ phận và người dân khi đến liên hệ làm việc… Với chức năng là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC... theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đội ngũ cán bộ các ban, phòng, ngành của huyện được cử ra làm việc tại Bộ phận đã không ngừng phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm với công việc nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và được người dân đồng tình cao.  

 • Tăng cường công tác CCHC gắn với thực hiện văn hóa công sở góp phần phục vụ tốt người dân (Tin CCHC tháng 4/2021)

     Hiện nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy hành chính tạo ra sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa huyện, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính. Bảo đảm đơn giản công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, công dân. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “ Một cửa”, “ Một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

 • Nhiều kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện quý 1 (CCHC tháng 3-2021)

           Hoạt động kiểm soát TTHC là một quy trình khép kín bắt đầu từ việc đánh giá, tác động các quy định về TTHC trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; kiểm soát việc thực hiện TTHC đó trong thực tiễn cũng như giám sát việc thực hiện TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và rà soát quy định về TTHC đã ban hành nhằm phát hiện các vướng mắc, bất cập, xây dựng, kiến nghị phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp.

 • Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC (CCHC tháng 2-2021)

  Để triển khai kịp thời công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, hàng năm UBND huyện xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức triển khai chặt chẽ. 

 • Nhìn lại Công tác cải cách hành chính Huyện nhà trong năm 2020 (Tin tháng 1/2021)

    Trong năm 2020, công tác CCHC của huyện tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực theo tinh thần Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 UBND huyện về việc thực hiện CCHC năm 2020, xác định đầy đủ các nhiệm vụ theo các lĩnh vực CCHC trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC và phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức phụ trách công tác CCHC tại Ban, phòng, ngành huyện và tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn. 

 • Phát huy vai trò của người đứng đầu trong cải cách hành chính (Tin CCHC tháng 12)

  Thời gian qua các cấp, các ngành trong huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Xã Lâm Kiết tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính (Tin CCHC tháng 11/2020)

  Xã Lâm Kiết là một xã thuần nông, có trên 1.600 hộ gia đình với trên 17.200 nhân khẩu, sinh sống trên địa bàn 6 ấp. 

 • UBND thị trấn Hưng Lợi tăng cường giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân (Tin CCHC tháng 10/2020)

     Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và cải cách TTHC là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn Hưng Lợi đã quan tâm tăng cường các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 • Tuân Tức tập trung thực hiện tốt CCTTHC những tháng đầu năm (Tin bài CCHC tháng 9)

    Xã Tuân Tức là xã thuần nông, có 2.261 hộ gia đình với khoảng 11.595 nhân khẩu, có 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng chung sống trên địa bàn 5 ấp. Trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 67,23%, dân tộc Hoa chiếm 5,7% còn lại là dân tộc Kinh.

 • Đạo đức công vụ, vấn đề quan trọng trong cải cách hành chính hiện nay. (Tin tháng 8/2020)

     Công chức là lực lượng quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc cải cách nền hành chính Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Vì vậy, đạo đức công chức luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước ta quan tâm hàng đầu trong công việc giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ.Đảng và Nhà nước ta đang từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó điểm đột phá là xây dựng một nền hành chính chính quy, chuyên nghiệp thực sự là “của dân, do dân, vì dân”, với mục tiêu: "Tập trung xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt trên cơ sở phân công, phân cấp hợp lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời kỳ mới, chuyển thành công nền hành chính sang phục vụ".      

 • Tin Cải cách Hành chính tháng 7/2020 - Vĩnh Thành tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính

     Vĩnh Thành là xã nông thôn mới, đời sống người dân đang có sự phát triển không ngừng.

 • Tin Cải cách Hành chính tháng 6/2020 - Phát huy hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc VP HĐND và UBND huyện.

  Ngày 28/12/2018, theo quyết định của UBND huyện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện được thành lập với 15 thành viên

 • Làm tốt Công tác kiểm tra cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân (Tin tháng 5/2020)

 • Chú trọng theo dõi thi hành pháp luật (tháng 4/2020)

     STO - Công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Thời gian qua, UBND huyện Thạnh Trị xác định công tác THPL là nhiệm vụ quan trọng nên quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; việc ban hành các văn bản đã được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của chính quyền và người dân trên địa bàn huyện.

 • Quý I, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả (tin tháng 3/2020).

  Hoạt động kiểm soát TTHC là một quy trình khép kín bắt đầu từ việc đánh giá, tác động các quy định về TTHC trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; kiểm soát việc thực hiện TTHC đó trong thực tiễn cũng như giám sát việc thực hiện TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và rà soát quy định về TTHC đã ban hành nhằm phát hiện các vướng mắc, bất cập, xây dựng, kiến nghị phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp.

 • Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2020 (Tin tháng 02/2020)

  Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Cải cách hành chính năm 2020. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. 

 • Vĩnh Thành Khơi dậy sức dân từ phát huy Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (Tin tháng 01/2020)

          Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành luôn chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Chính vì làm tốt điều đó nên đã tạo sự đồng thuận của nhân dân và huy động các nguồn lực để đẩy xây dựng NTM trên địa bàn xã thật sự hiệu quả.

 • Phát huy vai trò của người đứng đầu trong cải cách hành chính

 • Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

     Ngày 24/8/2019, Huyện Thạnh Trị vừa tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Tham gia hội thi có 11 đội, gồm 10 xã thị trấn và 1 đội ban phòng ngành cấp huyện với tổng số gần 80 thí sinh là những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các xã thị trấn và các cơ quan ban ngành cấp huyện. 

 • Xã Vĩnh Lợi tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính

     Thạnh Trị là huyện thuần nông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, thời gian gần đây, được qự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp các ngành nên kinh tế - xã hội huyện nhà đang từng bước phát triển. Kéo theo đó là việc giải quyết các TTHC cho người dân cũng tăng theo. Chính vì vậy, để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động, thời gian qua các địa phương trong huyện đã phấn nổ lực trong thực hiện CCHC nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân và các tổ chức  trong khi đến liên hệ làm việc. 

 • Tháng 6 tiếp tục phát huy hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc VP HĐND và UBND huyện.

  Ngày 28/12/2018, theo quyết định của UBND huyện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện được thành lập với 15 thành viên, bao gồm các ban ngành như: Văn phòng HĐND và UBND, phòng KT&HT, TN&MT, Tư pháp, Y tế, GD&ĐT, TC-KH, NN&PTNT, Nội Vụ, VH&TT, LĐTB&XH và Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện. Để đảm bảo cho việc liên hệ làm việc của người dân được thuận tiện trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện được đặt ngay tuyến QL1 A, trước UBND huyện với cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị khá hoàn thiện, phòng thoáng mát, sạch đẹp, các thủ tục được niêm yết công khai để người dân tra cứu, tìm hiểu. Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng, hệ thống camera quan sát các bộ phận và người dân khi đến liên hệ làm việc…  Với chức năng là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC... theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đội ngũ cán bộ các ban, phòng, ngành của huyện được cử ra làm việc tại Bộ phận đã không ngừng phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm với công việc nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, và được người dân đồng tình cao. 

 • Thực hiện sự hài lòng của người dân yếu tố quan trọng góp phần giải quyết TTHC trong công an nhân dân

  CCHC cốt lỏi vẫn là làm hài lòng người dân trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính có liên quan đến các ngành, các cấp. Trong đó, đối với ngành công an rất quan trọng. Bởi đối với ngành quản lý có rất nhiều thủ tục, rất nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng… Vì vậy, tạo được sự hài lòng của người dân đúng với pháp luật quy định là yếu tố hết sức quan trọng và thực hiện tốt yếu này cũng chính là góp phần thực hiện tốt công tác CCHC theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước đặt ra. 

 • Huyện tiếp tục quyết tâm hơn nữa trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện

  CCHC là nội dung trọng tâm, quan trọng trong nền hành chính công hiện nay. Năm 2019 tiếp tục thực hiện kế hoạch CCHC của UBND tỉnh Sóc Trăng, chương trình hành động của huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện huyện giai đoạn 2015-2020. Ngay đầu năm 2019 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành nhằm đạt được kết quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch.

 • Quý I, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả

    Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính Nhà nước được xác định tại Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 củaThủ tướng Chính phủ. Để quán triệt và thực hiện Văn kiện của Đảng, các Nghị định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành các Thông tư  về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC, hằng năm UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng cũng đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Qua công tác này nhằm đảm bảo cho việc ban hành và duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch và thực hiện nghiêm túc các quy định về TTHC tại các cấp chính quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ở các cấp chính quyền.

 • Đạo đức công chức, vấn đề quan trọng trong cải cách hành chính hiện nay

  Trong sự nghiệp phát triển của đất nước, sự chuyển đổi cơ chế kinh tế và hội nhập quốc tế của nước ta, Đảng ta đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề đạo đức của người công chức. 

 • Huyện tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC ngay từ đầu năm

  Thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa được huyện triển khai thực hiện nghiêm túc qua đó việc giải quyết các TTHC cho người dân cũng đảm bảo tốt. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là việc giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của huyện được thực hiện đúng trình tự và đảm bảo sớm hơn thời gian quy định.

  1 
THÔNG BÁO


VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH


SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Tất cả: 257458
Cơ quan chủ quản: HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993 866 332 - Fax: 02993 866 100 - Email: vpubthanhtri@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "HĐND & UBND Huyện Thạnh Trị " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.